Byenvini

ENGLISH | FRANÇAIS | ESPAÑOL | KREYÒL

Byenvini nan paj web ofisyèl Haveson Florvil!

Antreprenè, Coach/Mentor, Ekriven, Enjenyè nan Enfomatik, Haveson Florvil mennen chanjman siyifikatif an Ayiti avèk travay li ap fè nan domèn Edikasyon, Leadership, Biznis, Enfomatik ak Teknoloji. A travè konpayi li yo, piblikasyon li yo, konferans, seminè, kozri, mentoring ak lot inisyativ, li kreye yon gran rezo de leadership, pansè pozitif, potè de chanjman pozitif nan plizyè chan tankou Jeni Enfomatik, Jeni sivil, ekonomi ak finans, jesyon biznis, agronomi, medsin ak Art.

Haveson Florvil, tankou tout gran leader nan mond lan, kreye pwop rezo li ki rele:
Haveson Leadership Coaching and Network (HLCN).

Pour tout commentaire, suggestion ou demande d'information sur l'une de nos publication, veuillez contacter les bureaux et le Staff de Haveson Florvil.

CEO & FOUNDER

HFE509.BIZ / ALPHANET / NTSM / HLCN / NUTRISCHOOL
[email protected] / WhatsApp Me

MAIN OFFICE: 37 Bourbon Street, Ouanaminthe, NE, Haiti.

Social Links:

Do you like it? Please, share! Like. Share on your prefered social networks.

THE MOST POPULAR ITEMS OF THIS WEEK: